Bộ sưu tập và Lịch sử
Bộ sưu tập và Lịch sử
Bộ sưu tập và Lịch sử
Bộ sưu tập và Lịch sử
Bộ sưu tập và Lịch sử
Bộ sưu tập và Lịch sử
Bộ sưu tập và Lịch sử

Bình chọn Gia đình Sylvanian

1985

Sylvanian Families đang tổ chức lễ kỉ niệm lần thứ 35 vào năm nay, 2020Chúng tôi đang tổ chức Bình chọn Gia đình Sylvanian vào lễ kỉ niệm thứ 35

2020

Bình chọn mỗi ngàyBạn có thể bình chọn cho MỘT gia đình mỗi ngày

Thời gian bình chọn

Từ 1:00 pm thứ 4 ngày 01 tháng 4 năm 2020
đến 1:00 pm Thứ sáu, 29 tháng 5 năm 2020

[ Kết quả bình chọn]

Đầu tháng 5Kết quả sơ bộ
Giữa tháng 6Kết quả cuối cùng

Hầu hết các gia đình đã được giới thiệu đến thị trường

Những gia đình nào sẽ có sẵn trên thị trường, ngày phát hành và các chi tiết khác sẽ được công bố với kết quả bình chọn.

Updated May 23!
Here's The Preliminary Results of The Election!

Sylvanian Families 100

Chọn gia đình Sylvanian yêu thích của bạn

 • Midnight Cat Family Midnight Cat Family

  Midnight Cat Family

  Midnight Cat Family

 • Panda Family Panda Family

  Panda Family

  Panda Family

 • Elephant Family Elephant Family

  Elephant Family

  Elephant Family

 • Persian Cat Family(2019) Persian Cat Family(2019)

  Persian Cat Family(2019)

  Persian Cat Family(2019)

 • Caramel Dog Family Caramel Dog Family

  Caramel Dog Family

  Caramel Dog Family

 • Marshmallow Mouse Family Marshmallow Mouse Family

  Marshmallow Mouse Family

  Marshmallow Mouse Family

 • Woolly Alpaca Family Woolly Alpaca Family

  Woolly Alpaca Family

  Woolly Alpaca Family

 • Splashy Otter Family(2018) Splashy Otter Family(2018)

  Splashy Otter Family(2018)

  Splashy Otter Family(2018)

 • Cinnamon Rabbit Family Cinnamon Rabbit Family

  Cinnamon Rabbit Family

  Cinnamon Rabbit Family

 • Maple Cat Family Maple Cat Family

  Maple Cat Family

  Maple Cat Family

 • Lion Family Lion Family

  Lion Family

  Lion Family

 • Toy Poodle Family Toy Poodle Family

  Toy Poodle Familyー

  Toy Poodle Family

 • Persian Cat Family(2015) Persian Cat Family(2015)

  Persian Cat Family(2015)

  Persian Cat Family(2015)

 • Yellow Labrador Family Yellow Labrador Family

  Yellow Labrador Family

  Yellow Labrador Family

 • Beaver Family(2013) Beaver Family(2013)

  Beaver Family(2013)

  Beaver Family(2013)

 • Goat Family(2013) Goat Family(2013)

  Goat Family(2013)

  Goat Family(2013)

 • Monkey Family Monkey Family

  Monkey Family

  Monkey Family

 • Hamster Family(2013) Hamster Family(2013)

  Hamster Family(2013)

  Hamster Family(2013)

 • Gray Cat Family Gray Cat Family

  Gray Cat Family

  Gray Cat Family

 • Sea Otter Family Sea Otter Family

  Sea Otter Family

  Sea Otter Family

 • Koala Family Koala Family

  Koala Family

  Koala Family

 • Dalmatian Family Dalmatian Family

  Dalmatian Family

  Dalmatian Family

 • Polar Bear Family(2012) Polar Bear Family(2012)

  Polar Bear Family(2012)

  Polar Bear Family(2012)

 • Chihuahua Family(2012) Chihuahua Family(2012)

  Chihuahua Family(2012)

  Chihuahua Family(2012)

 • Border Colle Family Border Colle Family

  Border Colle Family

  Border Colle Family

 • Corgi Family Corgi Family

  Corgi Family

  Corgi Family

 • Polar Bear Family(2012) Polar Bear Family(2012)

  Polar Bear Family(2012)

  Polar Bear Family(2012)

 • Chocolate Labrador Family Chocolate Labrador Family

  Chocolate Labrador Family

  Chocolate Labrador Family

 • Kangaroo Family(2011) Kangaroo Family(2011)

  Kangaroo Family(2011)

  Kangaroo Family(2011)

 • Chihuahua Family(2011) Chihuahua Family(2011)

  Chihuahua Family(2011)

  Chihuahua Family(2011)

 • Kangaroo Family(2011) Kangaroo Family(2011)

  Kangaroo Family(2011)

  Kangaroo Family(2011)

 • Bear Family Bear Family

  Bear Family

  Bear Family

 • Meerkat Family Meerkat Family

  Meerkat Family

  Meerkat Family

 • Friesian Cow Family Friesian Cow Family

  Friesian Cow Family

  Friesian Cow Family

 • Red Deer Family Red Deer Family

  Red Deer Family

  Red Deer Family

 • Red Panda Family Red Panda Family

  Red Panda Family

  Red Panda Family

 • Acorn Mouse Family Acorn Mouse Family

  Acorn Mouse Family

  Acorn Mouse Family

 • Silk Cat Family Silk Cat Family

  Silk Cat Family

  Silk Cat Family

 • Chocolate Dalmatian Family Chocolate Dalmatian Family

  Chocolate Dalmatian Family

  Chocolate Dalmatian Family

 • Spotted Rabbit Family Spotted Rabbit Family

  Spotted Rabbit Family

  Spotted Rabbit Family

 • Golden Labrador Family Golden Labrador Family

  Golden Labrador Family

  Golden Labrador Family

 • Soyokaze Cat Family Soyokaze Cat Family

  Soyokaze Cat Family

  Soyokaze Cat Family

 • Hanazono Rabbit Family Hanazono Rabbit Family

  Hanazono Rabbit Family

  Hanazono Rabbit Family

 • Sea Breeze Rabbit Family Sea Breeze Rabbit Family

  Sea Breeze Rabbit Family

  Sea Breeze Rabbit Family

 • Lavender Rabbit Family Lavender Rabbit Family

  Lavender Rabbit Family

  Lavender Rabbit Family

 • Tuxedo Cat Family Tuxedo Cat Family

  Tuxedo Cat Family

  Tuxedo Cat Family

 • Chiffon Dog Family Chiffon Dog Family

  Chiffon Dog Family

  Chiffon Dog Family

 • West Highland Terrier Family West Highland Terrier Family

  West Highland Terrier Family

  West Highland Terrier Family

 • Dormouse Family Dormouse Family

  Dormouse Family

  Dormouse Family

 • Chocolate Rabbit Family Chocolate Rabbit Family

  Chocolate Rabbit Family

  Chocolate Rabbit Family

 • Hamster Family(2006) Hamster Family(2006)

  Hamster Family(2006)

  Hamster Family(2006)

 • Cream Cat Family Cream Cat Family

  Cream Cat Family

  Cream Cat Family

 • Sheep Family Sheep Family

  Sheep Family

  Sheep Family

 • White Mouse Family White Mouse Family

  White Mouse Family

  White Mouse Family

 • Walnut Squirrel Family Walnut Squirrel Family

  Walnut Squirrel Family

  Walnut Squirrel Family

 • Nonohana Rabbit Family Nonohana Rabbit Family

  Nonohana Rabbit Family

  Nonohana Rabbit Family

 • Deer Family Deer Family

  Deer Family

  Deer Family

 • Hound Dog Family Hound Dog Family

  Hound Dog Family

  Hound Dog Family

 • Milk Rabbit Family Milk Rabbit Family

  Milk Rabbit Family

  Milk Rabbit Family

 • Fox Family(2002) Fox Family(2002)

  Fox Family(2002)

  Fox Family(2002)

 • Mouse Family Mouse Family

  Mouse Family

  Mouse Family

 • Striped Cat Family Striped Cat Family

  Striped Cat Family

  Striped Cat Family

 • Cottontail Rabbit Family Cottontail Rabbit Family

  Cottontail Rabbit Family

  Cottontail Rabbit Family

 • Little Bear Family Little Bear Family

  Little Bear Family

  Little Bear Family

 • Beagle Dog Family Beagle Dog Family

  Beagle Dog Family

  Beagle Dog Family

 • Whiskers Cat Family Whiskers Cat Family

  Whiskers Cat Family

  Whiskers Cat Family

 • Mouse Family Mouse Family

  Mouse Family

  Mouse Family

 • Racoon Family(1995) Racoon Family(1995)

  Racoon Family(1995)

  Racoon Family(1995)

 • Fawn Rabbit Family Fawn Rabbit Family

  Fawn Rabbit Family

  Fawn Rabbit Family

 • Ocher Dog Family Ocher Dog Family

  Ocher Dog Family

  Ocher Dog Family

 • Squirrel Family(1993) Squirrel Family(1993)

  Squirrel Family(1993)

  Squirrel Family(1993)

 • Otter Family(1993) Otter Family(1993)

  Otter Family(1993)

  Otter Family(1993)

 • Wildboar Family Wildboar Family

  Wildboar Family

  Wildboar Family

 • Teardrop Bear Family Teardrop Bear Family

  Teardrop Bear Family

  Teardrop Bear Family

 • Hedgehog Family Hedgehog Family

  Hedgehog Family

  Hedgehog Family

 • White Rabbit Family White Rabbit Family

  White Rabbit Family

  White Rabbit Family

 • Honey Bear Family Honey Bear Family

  Honey Bear Family

  Honey Bear Family

 • Badger Family Badger Family

  Badger Family

  Badger Family

 • Goat Family(1988) Goat Family(1988)

  Goat Family(1988)

  Goat Family(1988)

 • Duck Family Duck Family

  Duck Family

  Duck Family

 • Chestnut Dog Family Chestnut Dog Family

  Chestnut Dog Family

  Chestnut Dog Family

 • Cream Cat Family Cream Cat Family

  Cream Cat Family

  Cream Cat Family

 • Gray Cat Family Gray Cat Family

  Gray Cat Family

  Gray Cat Family

 • Ivory Cat Family Ivory Cat Family

  Ivory Cat Family

  Ivory Cat Family

 • Brown Dog Family Brown Dog Family

  Brown Dog Family

  Brown Dog Family

 • Ivory Dog Family Ivory Dog Family

  Ivory Dog Family

  Ivory Dog Family

 • Skunk Family Skunk Family

  Skunk Family

  Skunk Family

 • Owl Family Owl Family

  Owl Family

  Owl Family

 • Raccoon Family(1986) Raccoon Family(1986)

  Raccoon Family(1986)

  Raccoon Family(1986)

 • Ivory Rabbit Family Ivory Rabbit Family

  Ivory Rabbit Family

  Ivory Rabbit Family

 • Beaver Family(1986) Beaver Family(1986)

  Beaver Family(1986)

  Beaver Family(1986)

 • Brown Rabbit Family Brown Rabbit Family

  Brown Rabbit Family

  Brown Rabbit Family

 • Gray Rabbit Family Gray Rabbit Family

  Gray Rabbit Family

  Gray Rabbit Family

 • Brown Bear Family Brown Bear Family

  Brown Bear Family

  Brown Bear Family

 • Gray Bear Family Gray Bear Family

  Gray Bear Family

  Gray Bear Family

 • Squirrel Family(1985) Squirrel Family(1985)

  Squirrel Family(1985)

  Squirrel Family(1985)

 • Raccoon Dog Family Raccoon Dog Family

  Raccoon Dog Family

  Raccoon Dog Family

 • Fox Family(1985) Fox Family(1985)

  Fox Family(1985)

  Fox Family(1985)

 • Mole Family Mole Family

  Mole Family

  Mole Family

 • Gray Mice Family Gray Mice Family

  Gray Mice Family

  Gray Mice Family

Lưu ý

Bạn chỉ có thể bầu chọn cho 1 gia đình 1 ngày
Chúng tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào về kết quả