แกลลอรี่ & ประวัติ
แกลลอรี่ & ประวัติ
แกลลอรี่ & ประวัติ
แกลลอรี่ & ประวัติ
แกลลอรี่ & ประวัติ
แกลลอรี่ & ประวัติ
แกลลอรี่ & ประวัติ

การคัดเลือก ซิลวาเนียน แฟมิลี

1985

ปี 2020 ซิลวาเนียน แฟมิลี ฉลองครบรอบ 35 ปีเราจัดการคัดเลือก ครอบครัวซิลวาเนียน เพื่อฉลองครบ 35 ปี

2020

โหวตได้ทุกวัน!1 วัน สามารถโหวตได้ 1 ครอบครัว!

ระยะเวลาในการลงคะแนน

วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ถึง วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.

[ผลการโหวต]

ต้นเดือนพฤษภาคมผลการคัดเลือกรอบแรก
กลางเดือนมิถุนายนผลการคัดเลือกรอบสุดท้าย

ครอบครัวที่ได้รับคะแนนสูงสุด จะถูกนำกลับมาอีกครั้ง

ครอบครัวใดที่จะนำกลับมา วันที่วางจำหน่าย และรายละเอียดอื่นๆ จะประกาศพร้อมกับผลการโหวต

อัพเดท พฤษภาคม 23!
สรุปผลการโหวตรอบแรก!

ครอบครัวซิลวาเนียน 100 ครอบครัว

คลิก เลือกครอบครัวที่ชอบที่สุด

 • Midnight Cat Family Midnight Cat Family

  Midnight Cat Family

  Midnight Cat Family

 • Panda Family Panda Family

  Panda Family

  Panda Family

 • Elephant Family Elephant Family

  Elephant Family

  Elephant Family

 • Persian Cat Family(2019) Persian Cat Family(2019)

  Persian Cat Family(2019)

  Persian Cat Family(2019)

 • Caramel Dog Family Caramel Dog Family

  Caramel Dog Family

  Caramel Dog Family

 • Marshmallow Mouse Family Marshmallow Mouse Family

  Marshmallow Mouse Family

  Marshmallow Mouse Family

 • Woolly Alpaca Family Woolly Alpaca Family

  Woolly Alpaca Family

  Woolly Alpaca Family

 • Splashy Otter Family(2018) Splashy Otter Family(2018)

  Splashy Otter Family(2018)

  Splashy Otter Family(2018)

 • Cinnamon Rabbit Family Cinnamon Rabbit Family

  Cinnamon Rabbit Family

  Cinnamon Rabbit Family

 • Maple Cat Family Maple Cat Family

  Maple Cat Family

  Maple Cat Family

 • Lion Family Lion Family

  Lion Family

  Lion Family

 • Toy Poodle Family Toy Poodle Family

  Toy Poodle Familyー

  Toy Poodle Family

 • Persian Cat Family(2015) Persian Cat Family(2015)

  Persian Cat Family(2015)

  Persian Cat Family(2015)

 • Yellow Labrador Family Yellow Labrador Family

  Yellow Labrador Family

  Yellow Labrador Family

 • Beaver Family(2013) Beaver Family(2013)

  Beaver Family(2013)

  Beaver Family(2013)

 • Goat Family(2013) Goat Family(2013)

  Goat Family(2013)

  Goat Family(2013)

 • Monkey Family Monkey Family

  Monkey Family

  Monkey Family

 • Hamster Family(2013) Hamster Family(2013)

  Hamster Family(2013)

  Hamster Family(2013)

 • Gray Cat Family Gray Cat Family

  Gray Cat Family

  Gray Cat Family

 • Sea Otter Family Sea Otter Family

  Sea Otter Family

  Sea Otter Family

 • Koala Family Koala Family

  Koala Family

  Koala Family

 • Dalmatian Family Dalmatian Family

  Dalmatian Family

  Dalmatian Family

 • Polar Bear Family(2012) Polar Bear Family(2012)

  Polar Bear Family(2012)

  Polar Bear Family(2012)

 • Chihuahua Family(2012) Chihuahua Family(2012)

  Chihuahua Family(2012)

  Chihuahua Family(2012)

 • Border Colle Family Border Colle Family

  Border Colle Family

  Border Colle Family

 • Corgi Family Corgi Family

  Corgi Family

  Corgi Family

 • Polar Bear Family(2012) Polar Bear Family(2012)

  Polar Bear Family(2012)

  Polar Bear Family(2012)

 • Chocolate Labrador Family Chocolate Labrador Family

  Chocolate Labrador Family

  Chocolate Labrador Family

 • Kangaroo Family(2011) Kangaroo Family(2011)

  Kangaroo Family(2011)

  Kangaroo Family(2011)

 • Chihuahua Family(2011) Chihuahua Family(2011)

  Chihuahua Family(2011)

  Chihuahua Family(2011)

 • Kangaroo Family(2011) Kangaroo Family(2011)

  Kangaroo Family(2011)

  Kangaroo Family(2011)

 • Bear Family Bear Family

  Bear Family

  Bear Family

 • Meerkat Family Meerkat Family

  Meerkat Family

  Meerkat Family

 • Friesian Cow Family Friesian Cow Family

  Friesian Cow Family

  Friesian Cow Family

 • Red Deer Family Red Deer Family

  Red Deer Family

  Red Deer Family

 • Red Panda Family Red Panda Family

  Red Panda Family

  Red Panda Family

 • Acorn Mouse Family Acorn Mouse Family

  Acorn Mouse Family

  Acorn Mouse Family

 • Silk Cat Family Silk Cat Family

  Silk Cat Family

  Silk Cat Family

 • Chocolate Dalmatian Family Chocolate Dalmatian Family

  Chocolate Dalmatian Family

  Chocolate Dalmatian Family

 • Spotted Rabbit Family Spotted Rabbit Family

  Spotted Rabbit Family

  Spotted Rabbit Family

 • Golden Labrador Family Golden Labrador Family

  Golden Labrador Family

  Golden Labrador Family

 • Soyokaze Cat Family Soyokaze Cat Family

  Soyokaze Cat Family

  Soyokaze Cat Family

 • Hanazono Rabbit Family Hanazono Rabbit Family

  Hanazono Rabbit Family

  Hanazono Rabbit Family

 • Sea Breeze Rabbit Family Sea Breeze Rabbit Family

  Sea Breeze Rabbit Family

  Sea Breeze Rabbit Family

 • Lavender Rabbit Family Lavender Rabbit Family

  Lavender Rabbit Family

  Lavender Rabbit Family

 • Tuxedo Cat Family Tuxedo Cat Family

  Tuxedo Cat Family

  Tuxedo Cat Family

 • Chiffon Dog Family Chiffon Dog Family

  Chiffon Dog Family

  Chiffon Dog Family

 • West Highland Terrier Family West Highland Terrier Family

  West Highland Terrier Family

  West Highland Terrier Family

 • Dormouse Family Dormouse Family

  Dormouse Family

  Dormouse Family

 • Chocolate Rabbit Family Chocolate Rabbit Family

  Chocolate Rabbit Family

  Chocolate Rabbit Family

 • Hamster Family(2006) Hamster Family(2006)

  Hamster Family(2006)

  Hamster Family(2006)

 • Cream Cat Family Cream Cat Family

  Cream Cat Family

  Cream Cat Family

 • Sheep Family Sheep Family

  Sheep Family

  Sheep Family

 • White Mouse Family White Mouse Family

  White Mouse Family

  White Mouse Family

 • Walnut Squirrel Family Walnut Squirrel Family

  Walnut Squirrel Family

  Walnut Squirrel Family

 • Nonohana Rabbit Family Nonohana Rabbit Family

  Nonohana Rabbit Family

  Nonohana Rabbit Family

 • Deer Family Deer Family

  Deer Family

  Deer Family

 • Hound Dog Family Hound Dog Family

  Hound Dog Family

  Hound Dog Family

 • Milk Rabbit Family Milk Rabbit Family

  Milk Rabbit Family

  Milk Rabbit Family

 • Fox Family(2002) Fox Family(2002)

  Fox Family(2002)

  Fox Family(2002)

 • Mouse Family Mouse Family

  Mouse Family

  Mouse Family

 • Striped Cat Family Striped Cat Family

  Striped Cat Family

  Striped Cat Family

 • Cottontail Rabbit Family Cottontail Rabbit Family

  Cottontail Rabbit Family

  Cottontail Rabbit Family

 • Little Bear Family Little Bear Family

  Little Bear Family

  Little Bear Family

 • Beagle Dog Family Beagle Dog Family

  Beagle Dog Family

  Beagle Dog Family

 • Whiskers Cat Family Whiskers Cat Family

  Whiskers Cat Family

  Whiskers Cat Family

 • Mouse Family Mouse Family

  Mouse Family

  Mouse Family

 • Racoon Family(1995) Racoon Family(1995)

  Racoon Family(1995)

  Racoon Family(1995)

 • Fawn Rabbit Family Fawn Rabbit Family

  Fawn Rabbit Family

  Fawn Rabbit Family

 • Ocher Dog Family Ocher Dog Family

  Ocher Dog Family

  Ocher Dog Family

 • Squirrel Family(1993) Squirrel Family(1993)

  Squirrel Family(1993)

  Squirrel Family(1993)

 • Otter Family(1993) Otter Family(1993)

  Otter Family(1993)

  Otter Family(1993)

 • Wildboar Family Wildboar Family

  Wildboar Family

  Wildboar Family

 • Teardrop Bear Family Teardrop Bear Family

  Teardrop Bear Family

  Teardrop Bear Family

 • Hedgehog Family Hedgehog Family

  Hedgehog Family

  Hedgehog Family

 • White Rabbit Family White Rabbit Family

  White Rabbit Family

  White Rabbit Family

 • Honey Bear Family Honey Bear Family

  Honey Bear Family

  Honey Bear Family

 • Badger Family Badger Family

  Badger Family

  Badger Family

 • Goat Family(1988) Goat Family(1988)

  Goat Family(1988)

  Goat Family(1988)

 • Duck Family Duck Family

  Duck Family

  Duck Family

 • Chestnut Dog Family Chestnut Dog Family

  Chestnut Dog Family

  Chestnut Dog Family

 • Cream Cat Family Cream Cat Family

  Cream Cat Family

  Cream Cat Family

 • Gray Cat Family Gray Cat Family

  Gray Cat Family

  Gray Cat Family

 • Ivory Cat Family Ivory Cat Family

  Ivory Cat Family

  Ivory Cat Family

 • Brown Dog Family Brown Dog Family

  Brown Dog Family

  Brown Dog Family

 • Ivory Dog Family Ivory Dog Family

  Ivory Dog Family

  Ivory Dog Family

 • Skunk Family Skunk Family

  Skunk Family

  Skunk Family

 • Owl Family Owl Family

  Owl Family

  Owl Family

 • Raccoon Family(1986) Raccoon Family(1986)

  Raccoon Family(1986)

  Raccoon Family(1986)

 • Ivory Rabbit Family Ivory Rabbit Family

  Ivory Rabbit Family

  Ivory Rabbit Family

 • Beaver Family(1986) Beaver Family(1986)

  Beaver Family(1986)

  Beaver Family(1986)

 • Brown Rabbit Family Brown Rabbit Family

  Brown Rabbit Family

  Brown Rabbit Family

 • Gray Rabbit Family Gray Rabbit Family

  Gray Rabbit Family

  Gray Rabbit Family

 • Brown Bear Family Brown Bear Family

  Brown Bear Family

  Brown Bear Family

 • Gray Bear Family Gray Bear Family

  Gray Bear Family

  Gray Bear Family

 • Squirrel Family(1985) Squirrel Family(1985)

  Squirrel Family(1985)

  Squirrel Family(1985)

 • Raccoon Dog Family Raccoon Dog Family

  Raccoon Dog Family

  Raccoon Dog Family

 • Fox Family(1985) Fox Family(1985)

  Fox Family(1985)

  Fox Family(1985)

 • Mole Family Mole Family

  Mole Family

  Mole Family

 • Gray Mice Family Gray Mice Family

  Gray Mice Family

  Gray Mice Family

[หมายเหตุ]

*ใน 1 วัน สามารถโหวตให้ 1 ครอบครัวเท่านั้น
*ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามใดๆ เกี่ยวกับผลการโหวต